The Answer Series study guides cover all major subjects from Grade 8 – 12. Almost all study guides are available in both English and Afrikaans.

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 12

Sleutelkenmerke:

  • Stapsgewyse, hanteerbare benadering
  • Breedvoerige Notas oor elk van die 4 vaardighede
  • Vrae en Antwoorde (Toets Jou Kennis) oor elk van die 4 vaardighede
  • 5 Eksamenvraestelle en -memo’s (Taal)

 

GRAAD 12 AFRIKAANS EAT 3 IN 1

Hierdie Graad 12 Afrikaans EAT 3 in 1 studiegids neem jou stapsgewys deur die vier hoofvaardighede vir Afrikaans EAT – Luister & Praat; Lees & Kyk; Skryf & Aanbied; Taalstrukture & -konvensies. Interessante, aktuele en inspirerende voorbeeldtekste word deurgaans voorsien om meer spesifieke vaardighede te ontwikkel. Die logiese uitleg en voorbeelde help met begrip en toeganklikheid van die kurrikuluminhoud.

GRAAD 12 AFRIKAANS EAT 3 IN 1

Shop online for Afrikaans study guides:

Gr 12 Afrikaans EAT 3in1 KABV

Gr 12 Afrikaans EAT 3in1 KABV

Graad 12 | Afrikaans

Hard Copy

R209.00

E-Book

R189.00

What other teachers say about TAS

As textbooks face pressure from google and the internet, teachers increasingly turn to The Answer Series as their go-to, year-round material offering practise in the application of knowledge, so critical in the 21st century.

Join the TAS Family