Graad 9 | Wiskunde

The Answer Series Graad 9 WISKUNDE 2in1 KABV Studiegids

R39.00

 |  R189.00

50% Off
The Answer Series Graad 9 WISKUNDE 2in1 KABV Studiegids
Book Type: E-Book
R39.00
Gr 9 Wiskunde 2in1 KABV
Book Type: Hard-copy
R189.00
Quantity
Quantity

"

This Answer Series Grade 9 Maths 2in1 study guide offers carefully selected exercises, detailed solutions and constant guidance to walk you through the Grade 9 CAPS curriculum. The exercises are graded in difficulty, taking you from fundamentals all the way up to advanced work in manageable steps. You receive answers with full details and reasoning, allowing you to self-correct and improve along the way.

This 2 in 1 publication includes:
 • Topic-based graded questions and full answers – to develop a step-by-step, thorough understanding of theory, techniques and concepts in every topic.
 • Exam papers with full, detailed solutions.
 • Key features:
 • Comprehensive examples and study tips for each topic
 • Detailed solutions for all exercises
 • Exam Papers with detailed memos – to put theory into practice and reinforce concepts in an exam format.
 • No matter your level of confidence in the subject, this study guide can enable you to perform beyond expectations, all the while preparing you for the next year’s challenges.

  "

  ISBN :  1Y9781928354376

  Hierdie Graad 9 Wiskunde 2in1 studiegids bied noukeurig uitgesoekte oefeninge, gedetailleerde oplossings en deurlopende leiding om jou deur die Graad 9 KABV-kurrikulum te neem. Die oefeninge is volgens moeilikheidsgraad gegradeer, wat jou in hanteerbare stappe vanaf die grondbeginsels al die pad tot by gevorderde werk neem. Jy kry antwoorde met alle detail en bewysvoering, wat jou die geleentheid bied om jou eie foute reg te stel en sodoende te verbeter.

  Hierdie 2in1-uitgawe sluit in:
 • Onderwerpgebaseerde gegradeerde vrae en volledige antwoorde - om 'n stapsgewyse, deeglike begrip van teorie, tegnieke en konsepte in elke onderwerp te ontwikkel
 • Eksamenvraestelle met volledige, gedetailleerde oplossings.
 • Sleutelkenmerke:
 • Omvattende voorbeelde en studiewenke vir elke onderwerp
 • Gedetailleerde oplossings vir alle onderwerpe
 • Eksamenvraestelle met gedetailleerde memo's - om in 'n eksamenformaat, teorie in die praktyk toe te pas en konsepte te versterk
 • Ongeag wat jou vlak van selfvertroue in hierdie vak is, hierdie studiegids kan dit vir jou moontlik maak om bo jou verwagtinge te presteer, terwyl dit jou ook voorberei vir die volgende jaar se uitdagings.

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “The Answer Series Graad 9 WISKUNDE 2in1 KABV Studiegids”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *